Töyrilampi

Töyrilampi Pond

Töyrilammen rannalta.  

Kartalla (Map)
 

Yleisesittely

Kohteelle lähtee Siniseltä tieltä hiekkatie pohjoiseen tasan kilometri Vuoskosken tienhaarasta länteen. Pääväylää noudattaen ensimmäinen isohko vesiallas vasemmalla on peruskartassa murrenimellä Töyrilampi. Toinen reitti lammelle on vaihtelevien metsäalueiden kautta lounaasta kulkeva maakuntaura. Rantamännikön levähdyspaikalla on laavu, tulipaikka, puuvarasto, käymälä, myös sopivia telttapaikkoja. Lampi on humuksen takia ruskea-, muutoin puhdasvetinen, jossa menestyy mm. istutettu siikakanta.

Kasvitietoja

Lammen rannat ja lähiympäristö ovat kauttaaltaan puustoiset. Metsälajisto on tavanomainen mutta luontainen kaikilta kasvillisuuskerroksiltaan. Maasto on vain vähin paikoin kulunut, länsipään isovarpuinen rämesuo on ojitettu. Kokonaisuutena lammen pienmaisemat ovat mukavan vaihtelevat. Allas saa vetensä ilmeisesti lähteistä.

"Se on lennon lystiä, sano ukko, kun akka kaatui." (Kannonkoskella sanottua)