Siirtolohkare

Glacial erratic

Siirtolohkare.

Kartalla (Map)

Yleisesittely

Vuoskosken kylän Varjoahon tilalle on loivaan kuusikkorinteeseen töksähtänyt kunnan suurimpiin kuuluva järkäle. Paikalle pääsee kohtalaisella vaivalla ajamalla Jukolantien päähän. Harmaalta ladolta on alle 300 metrin patikka (sinistä) , opasnauhaa seuraten, aluksi pellonreunaa ja sitten harvahkon kuusikon läpi kohteelle. Massiivinen lohkare on graniittia ja sitä ovat mm. lämmönvaihtelut varsinkin jäätyminen lohkoneet pystysuunnassa 2 osaan. Vaakasuunnassa on myös halkeamia. Lohkareen strategiset mitat ovat korkeus 7-9 m ja leveys & pituus 6-7 m. Näin saadaan tilavuusarvio n. 400 m3 ja painoarvio (tiheys = 2,8) n. 1100 tn.

Kasvitietoja

Kasvillisuus kiven ehjillä pinnoilla on hyvin niukka koostuen lähinnä rupijäkälistä, edullisemmilla kohdin on joukossa myös harvakseltaan röyhelöjäkälää. Ulospäin viistoilla pinnoilla on paikoin kynsisammalpeitettä. Kasvilaikku laella muistuttaa jäkälätyypin männikön aluskasvillisuutta. Poikittaisissa kivenraoissa kasvaa karhunsammalta ja kallioimarretta (kuva).

Elinkaaresta

Kivettymisestä eli kiteytymisestä on aikaa miljoonia vuosia, jääkausien aikana pientä? siirtyilyä kymmenientuhansien vuosien aikana. Kulumista, lohkoutumista ym. rapautumista viimeisien tuhansien vuosien aikana ja silti: "kivi ennen meitä syntynyt myös jälkehemme jää". Tulevaisuudessa rapautuminen kiihtyvällä nopeudella taas tuhansissa vuosissa ja soraksi pilkkoutuminen ehkä kymmenissätuhansissa vuosissa…. Geologisia pienkohteita kuten luolia, hiidenkirnuja ja siirtolohkareita on Suomessa rauhoitettu runsaasti luonnonmuistomerkeiksi.

"Nyt minä lähen meille, ja muut soa männä kottiisa, sano Pekka-vaari." (Kannonkoskella sanottua)