Mahtihaapa

Big Aspen

Mahtihaapa.

Kartalla (Map)

Yleisesittely

Tämä kunnan suurin puuyksilö on maakuntauran varrella. Siniseltä tieltä erotaan Palomäentielle, siltä n. 4 km:n jälkeen oikealle Kuoppamäen autiotalolle tien kääntöpaikalle. Polku vie ylärinteeseen pihapiiriin, kohde on taloraunion takana vasemmalla.

Kasvitietoja

Tulopolun varteen ja pihapiiriin istutetut kuusikoiden, männiköiden ja koivikoiden vuosikasvut sekä silmille ryöhäävä aluskasvillisuus kuvastavat kasvupohjan hyvyyttä. Lajistossa on sekaisin luonnon- ja kulttuurikasveja. Voimakkaita kilpailijoita taantuvalle pihapiirin luontaisellekin lajistolle ovat mm. vadelma, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, ojakellukka, myös metsäalvejuuri. Alle ovat jäämässä mm. puna-ailakki, niittyleinikki, poimulehti, niittysuolaheinä, särmäkuisma puhumattakaan matalista pihatädykkeestä, piharatamosta ja peltopillikkeestä. Jopa nokkonen on tiukilla… Selvästi istutettuja ja siis viljelyjäänteitä ovat karviais-, juhannusruusu- ja pajuangervopensaat.

Runsasravinteinen kasvupohja näkyy myös muhkeassa haavassa. Valistunut arvaus olisi, että puu on ”rosokaarnaiseksi vartuttuaan ollut laiduntavan karjan vaikutuspiirissä”. Kahden miehen ympäriylettämätön pituus on 431,5 cm rinnankorkeudelta. Nyt on puuvanhus jo laho, oksisto repeillyt, vähälehväinen. Tämä yksilö lienee sivuuttanut 100 vuoden rajapyykin siis haavalle lajiominaisen elinkaaren loppumetreillä. Tehtävä metsälintujen kerrostalona jatkuu vielä pitkään…

"Sitä soa köyhäki mattoa suuhusa, kun kessään peäsöö, sano Vanha-Ella." (Kannonkoskella sanottua)