Lakojoen Myllykoski

Myllykoski Rapids on Lakojoki River

Lakojoen Myllykoski.

Kartalla (Map)

Yleistietoja

Kohteelle johtaa ajotie Ilomäentieltä lähes Käräjämäentien jatkeena. Lakojoki mutkittelee lähes luonnonmukaisena Lakojärvestä Vuosjärveen. Joen valuma-alueella on runsaasti ojitettuja metsiä ja soita mikä osaltaan selittää Vuosjärven veden ruskehtavan värin. Jokijaksolla on tässä lyhyellä matkalla kolme koskea, joista keskimmäisen äyräällä on vanha myllyrakennus.

Kasvitietoja

Uoman rantavyöhykkeellä maapohja on lähinnä lehtomainen. Tämä näkyy mm. rehevässä puustossa ja suurruohostossa. Vallitsevia puita ovat harmaaleppä, hies-, ja rauduskoivu. Raita ja tuomi jäävät alempiin latvuskerroksiin. Korkeiksi kasvavat myös mesiangervo, karhunputki, punaherukka, metsäalvejuuri ja metsäkurjenpolvi. Märemmiltä paikoilta tapaa mm. suo-orvokkia, ojakellukkaa ja rönsyleinikkiä.

"Mitäpä niistä pessöö työmiehen käsistä, ne on huomenna samallaiset, sano renki, kun syömään rupesi." (Kannonkoskella sanottua)