Isohiekka

Big Sand Beach

Isohiekka.

Kartalla (Map)
Video

Yleisesittely

Tie ja maakuntaura päättyvät parkkipaikalle luonnonsuojelualueen reunaan. Pitkospuut johtavat taajan ja nuoren mänty- hieskoivu- pihlaja- haapa- kuusi- sekametsikön halki matalalle rantaterassille hienoon männikköön. Alueella on mm. laavu tulisijoineen sekä keittokatos, käymälä ja telttapaikkoja. Myös puu- ja jätehuolto toimii. Kohteen monipuolisuutta lisää satojen metrien mittainen hiekkaranta, lahti syvenee hitaasti. Ehdoton ykköskohde pohjois-Kannonkoskella.

Kasvitietoja

Lajiston monimuotoisuus vähenee pitkospolun varsimetsiköstä rantaterassille ja taas lisääntyy hiekkarannan ulkoreunojen ranta-alueille. Pitkosmetsikön parempaa kasvupohjaa kuvastavat mm. metsäimarre ja –alvejuurisaniaiset, metsätähti, mustikka, oravanmarja sekä lehväsammallaikut.

Rantaterassin mäntyjen, kuusten ja rauduskoivujen alla varvustossa ovat tavalliset puolukka, kanerva ja variksenmarja. Eniten lajeja löytyy hiekkarannan oikealta puolelta kivikkoniemeltä. Puuvartisista edustettuina ovat hieskoivu, tervaleppä, pohjanpaju, korpipaatsama ja juolukka. Ruohovartisista rantakasveista jalansijaa ovat saaneet mm. suoputki ja –orvokki, luhtakuusio, kurjenjalka, ranta-alpi ja rantamatara. Vettä vasten on viiltosaratuppaita ja selvästi vedessä mm. ratamosarpio, järvikorte ja järvikaisla.

"Täytyy kartuttoa tietojaan, sano Tarvais-Antti, kun Sorretun Voimaa luki." (Kannonkoskella sanottua)