Pirunpelto

Devil's Field

Pirunpeltoa.

Kartalla (Map)
 

Yleisesittely

Koiralammelta risteää ylös mäkeen pohjoiseen tie, joka päättyy Isohiekalle. Matkan varrella oikealla on jääkauden pyöristämien lohkareiden tiivis kasauma. Tähän suurehkoon pirunpeltoon ei kasvillisuus ole päässyt juurtumaan. Sen laitamilla on harvakseen kitumäntyjä. Vain kasvimaailman pioneerit, jäkälät, ovat kasvutilaa löytäneet, kivipinnoilla on lajeja rupijäkälistä kiventieraan.

Periaatteessa vastaavia paikkoja ovat kasvittomat rantakivikot, joita tapaa mm. Kivi- ja Vuosjärven itä- ja kaakkoisrannoilla. Paksut, kasvittomat kivikasat, pirunpellot ovat seudulla yleisiä.

"Oispa se hyvä, kun sais eukkosa suun nii nätisti tukkoon, sano Huvilan Ville, kun radion sulki." (Kannonkoskella sanottua)