Toisen asteen koulutus

Oppilaita oppimassa.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tämä aiheutti muutoksia sekä oppivelvollisuuden pituuteen että maksuttomuuteen. 

Jatkossa opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)

  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)

  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit

  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet

  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen

  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Esimerkiksi jos opiskelija 16-vuotiaana siirtyy perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä on lähtökohtaisesti 4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Tämän aikajakson sisällä maksuttomuus koskee tutkintotavoitteista koulutusta sekä erilaisia nivelvaiheen koulutuksia. Maksuttomuus ei katkea, vaikka opiskelija tämän aikajakson sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa.

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Peruskoulun järjestäjän eli useimmiten oppilaan asuinkunnan on huolehdittava siitä, että jokainen yläkoulusta valmistuva hakee johonkin kouluun. Jos peruskoulusta valmistuva ei hae mihinkään kouluun, kunnan täytyy tarjota hänelle ohjausta. Viime kädessä nuorelle osoitetaan opiskelupaikka.

Asuinkunnan valvontavastuusta vastaavana Kannonkoskella toimii 

31.7.2022 asti opinto-ohjaaja Sanna Aho sanna.aho [at] kannonkoski.fi (sanna[dot]aho[at]kannonkoski[dot]fi) 044-4596180 ja

1.8.2022 alkaen opinto-ohjaaja Emmi Leppänen emmi.leppanen [at] kannonkoski.fi (emmi[dot]leppanen[at]kannonkoski[dot]fi) 044-4596032 

Toisen asteen opetus on järjestetty seudullisessa yhteistyössä.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto tarjoaa opintoja viidellä eri paikkakunnalla.

Lukio-opetusta seudulla antavat Karstulan lukio, Saarijärven lukio ja Viitasaaren lukio.