JÄTELAUTAKUNNAN KOKOUS


Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 11.10.2022 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla.

Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 13.10.2022 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.

Sydän-Suomen jätelautakunta

KUNNALLISTEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINEN

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.8.2022 § 30 kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa kaikissa Sydän-Suomen jätelautakunnan toimialueen kunnissa: Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ PÄIVITETÄÄN

Kannonkosken kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen on vireillä kunnanhallituksen päätöksen 6.6.2022 § 67 mukaisesti.

Kannonkosken kunnan nykyiset ympäristösuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 26.3.2012. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2022

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2022 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2022 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.