KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN 2040 VOIMAANTULO


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2023 (§ 21) Keski-Suomen maakuntakaavan 2040.

VESIENHOIDON KESKEISET KYSYMYKSET JA TYÖOHJELMA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KUULTAVANA


Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä
(1040/2006)

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset
ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Keski-Suomen kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta osa

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2024

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2024 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 100 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2024 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.