YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 17.5.2022 alkaen klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 23.5.2022 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla.

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa sekä Saarijärven kaupunginvirastossa.

SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Sydän-Suomen jätelautakunta on asettanut nähtäville 28.4.-1.8.2022 väliseksi ajaksi jätehuoltomääräysluonnoksen. Määräysluonnos on käsitelty lautakunnan kokouksessa 26.4.2022 §:ssä 17. Jätehuoltomääräysluonnos koskee Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

PÄÄTÖS HANKASALMEN, PIHTIPUTAAN JA VIITASAAREN SEKAJÄTTEEN KULJETUKSESTA

Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien kiinteistöittäin järjestettävää sekajätteenkuljetusjärjestelmää jätelain (646/2011) 37 §:n nojalla. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 26.4.2022 § 16 lopettaa nykyisen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen Hankasalmella, Pihtiputaalla ja Viitasaarella ja siirtyä kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen sekajätteen osalta.  Pihtiputaalla ja Viitasaarella siirtyminen tapahtuu 1.5.2025 alkaen ja Hankasalmella 1.9.2025 alkaen.

KUULUTUS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA


Maa-aineslupa / Sarvikorpi 216-405-5-157, Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä
11.4.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.4.2022.

Päätös
Ympäristölautakunta 5.4.2022 § 24

Antopäivä
11.4.2022

Hakija
Kauppinen Pertti

Asia

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2022

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2022 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2022 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.