Elinkeinotoiminta

neuvontaa neuvontapisteellä.

Elinkeinotoimi palvelee

Kannonkosken elinkeinotoimi palvelee asiakkaita yrityksen koko elinkaaren ajan tarjoten yrityksille ja yrittäjille tukea esimerkiksi yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvissä asioissa.

 • Liikeidean arviointi, kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelmien laatiminen
 • Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen
 • Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen
 • Rahoitusneuvonta- ja kontaktit
 • Yritystukineuvonta, sekä yrittäjän tuet (starttirahan hakeminen)
 • Sijoittumispalvelut
 • Omistajanvaihdosneuvonta
 • Henkilöstön rekrytointi ja koulutusasiat - mm. yhteistyössä alueella olevien oppilaitosten ja hankkeiden kanssa. Katso tarkempi kuvaus meneillään olevista hankkeista alta.
   

Tällä hetkellä seudulla meneillään olevat hankkeet, joissa Kannonkosken kunta on mukana on listattu alle. Hanketta klikkaamalla pääset tutustumaan tarkemmin hankkeen kotisivuihin, mikäli hankkeella on sellaiset olemassa. Kannattaa myös seurata hankkeita sosiaalisissa medioissa, sillä yhä useammalla hankkeella on nykyään myös aktiiviset Facebook-sivut, jota kautta jaetaan mm. tapahtumakutsuja eri hankkeiden järjestämiin koulutustapahtumiin.

EKKO 1 – Invest in Staff (IVS) -hanke
Invest in Staff on Saarijärven-Viitasaaren seudun EKKO-hankekokonaisuuden ensimmäinen osakokonaisuus, jossa perehdytään yritysten henkilöstöön ja työympäristöön. Hanketta hallinnoi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2021. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärvi-Viitasaari seudun kunnat ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE. Yhteyshenkilö: Elina Mäkinen, elina.makinen(at)poke.fi, 040 714 4505

EKKO 2 – Move & Work – Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen – hanke
Tavoitteena on kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin vastaava uusi systemaattinen yhteistoimintamalli, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja se toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n sekä Kannonkosken kunnan kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.12.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä kunnat. Yhteyshenkilö: Kari Jarvansalo, kari.jarvansalo [at] witas.fi (kari.jarvansalo(at)witas.fi), 044 351 5499

EKKO 3 – Invest in & Do Business – Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen
Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeella halutaan saada aikaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä yhteisesti koordinoidun viestinnän ja markkinoinnin keinoilla. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2021. Hankkeessa ovat mukana Kannonkosken, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Viitasaaren ja Kivijärven kunnat. Yhteyshenkilö: Jenni Leppilahti, jenni.leppilahti(at)karstulanseutu.fi, 050 381 5917

SOPIEN 2.0 - Liiketoiminnan ja digitaalisuuden kehittäminen sote-alan murroksessa
Tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien/kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä. Hanke tarjoaa tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, taloudelliseen kannattavuuteen, digitaalisten järjestelmien käyttöönottoon, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen sekä Kanta-yhteyksiin. Hanke toimii pohjoisessa Keski-Suomessa koko Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari). Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020-31.12.2022 ja toiminta-alueena on pohjoinen Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo sekä Pohjois-Karjala. Päätoteuttajana toimii Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Savonia Ammattikorkeakoulu Oy ja Iisalmen kaupunki. Rahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), kunnat sekä toimenpiteissä mukana olevat yritykset. Yhteyshenkilö pohjoisessa Keski-Suomessa: Piia Flink-Liimatainen, piia.flink-liimatainen(at)witas.fi, 0400 149 934.

Lomaseutua investoreille
Tavoitteena on kirkastaa viiden pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevan matkailukohteen profiili ja rakentaa sen pohjalta niille uudenlainen yhteistoiminnan ja yhteismarkkinoinnin malli. Hankkeen kohdealueita ovat Haukirinteen loma-asunto- ja asuinalue (Viitasaari), Kivijärvi Resort (Kivijärven Vapaa-ajankeskus), Niemenharjun matkailu- ja loma-asuntoalue (Pihtipudas), Saarensalmen loma-asuntoalue (Kinnula) ja Öijänniemen loma-asuntoalue (Kannonkoski). Hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy. Toteutusaika on 1.2.2021 – 31.3.2022. Rahoittajana toimii Keski-Suomen liitto koronaepidemian vaikutusten hillintä ja siitä toipuminen -rahoituksesta. Yhteyshenkilö: Manu Aunola, manu.aunola(at)witas.fi, 044 537 2507.

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin
Tavoitteena on rakentaa koko Keski-Suomen maakunnan Green Care - ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuottavien sekä niistä kiinnostuneiden toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto. Toimijoita pyritään tavoittamaan laajasti eri palvelukentiltä, niin sosiaali- ja terveys-, matkailu-, taide- ja kulttuuri- kuin maa- ja metsätalousaloilta. Tavoitteena on lisäksi luoda luontoperustaiselle toiminnalle yhtenäinen maakunnallinen laatupohja sekä lisätä palveluiden näkyvyyttä. Hankkeen toiminta-alueena on koko Keski-Suomi ja toteutusaika on 1.1. – 31.12.2021. Hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana ProAgria Keski-Suomi/Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta. Yhteyshenkilö: Laura Syrén, laura.syren(at)witas.fi, 040 746 1690.

 

Yhteystiedot

Elinkeino- ja yrityspalvelut:

Kunnanjohtaja Markku Rautiainen
044 459 6121, markku.rautiainen [at] kannonkoski.fi

 

Hyödyllisiä linkkejä

Yrityssuomi-logokuva

Hankintavahtipalvelut 
 

HILMA - hankintailmoitukset

 

Matkailupalveluverkostohankkeen tiedotteet:

Matkailupalveluverkosto-hankkeen tiedote 1/2024