Kaavoitus

Kaavoitus toimii kunnanhallituksen alaisena. Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

  • Antti Latikka, rakennustarkastaja 044 4597 391
  • Jukka Tuohimaa, Tekninen johtaja 044 4596 146

Kaavoitusasioissa saa lisätietoja myös: http://www.saarijarvi.fi/kaavoitus 

Aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi esittää tekniselle johtajalle tai kaavoitusarkkitehdille. Rakennuslupiin liittyvät kaavatiedustelut ensisijaisesti rakennustarkastajalta.
 

TIEDOTE

Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahanke on etenemässä kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheeseen.  Tarkastelussa on kaksi toteutusvaihtoehtoa, joiden voimalamäärät ovat 47 ja 42. Kaavahankkeen käynnistämisvaiheessa mainittu 60 voimalan hankekokonaisuus ei ole enää mukana vaihtoehtotarkasteluissa. Valmisteluvaiheen kuulemiseen liittyvät  kaava- ja YVA-asiakirjat sekä alueelle laaditut selvitykset on tarkoitus asettaa yleisesti nähtäville vuonna 2022, ja tässä yhteydessä tullaan järjestämään myös yleisötilaisuus.

Kunnanhallitus

 

Kannonkosken lainvoimaiset kaavakartat

Kannonkosken kunnan ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava

Kannonkosken rantaosayleiskaavat sekä ranta-asemakaavat

Kannonkosken kunnassa on 3 oikeusvaikutteista rantaosayleiskaavaa sekä 19 ranta-asemakaavaa. Kaavakartat tiedostolinkkeineen löytyvät ohesta.

Rantaosayleiskaavoista kuva

 

 

eee

Sivu 1.                    Sivu 2.                   Sivu 3.                   Sivu 4.                    Sivu 5.                   Sivu 6.

Sivu 7.                   Sivu 8.                   Sivu 9.                   Sivu 10.                  Sivu 11.

Kaavamerkit:

Sivu 1.                   Sivu 2.                    Sivu 3.

 

Kivijärven rantaosayleiskaava

Kivijärven rantaosayleiskaava

Kaavamerkit

 

Vuosjärvi-Potmo rantaosayleiskaava

 

Kaavamerkit sivu 1. ja 2.