Varhaiskasvatus

Lapset oppimassa tablet-tietokoneilla.
Kannonkoskella varhaiskasvatus toteutetaan päiväkodissa.

Varhaiskasvatus

Päiväkoti Nappula toimii Kannonkosken koulun kanssa samassa rakennuksessa. Kannonkoskella varhaiskasvatusta tarjotaan vain päiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa lapset on jaettu neljään ryhmään: 0-2-vuotiaat Nappulat, 2-3 -vuotiaat Nepparit, 3-4-vuotiaat Napit ja esiopetuksen kanssa samassa ryhmässä toimivat 5-vuotiaat Viskarit. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodissa. Esiopetus toimii päiväkodin kanssa samassa päädyssä. 

Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 7-16.30. Koulujen loma-aikoina päiväkoti on auki hoidontarpeen mukaisesti. 

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko kalenterivuoden ajan. Hakeminen tapahtuu sähköisesti oheisesta linkistä.. Varhaiskasvatuspaikka on Kannonkoskella pysyvä aina kouluikään saakka, mikäli vanhemmat eivät irtisano paikkaa.

Kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tai vaihtoehtoisesti oikeus kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen.

Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Kolme edellä mainittua elementtiä painottuvat eri tavoin eri ikäisten lasten toiminnassa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä sekä syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Kun lapsi aloittaa Kannonkosken varhaiskasvatuksessa, hän voi edetä 9. luokalle saakka samassa rakennuksessa yhtenäistä opinpolkua. 

Varhaiskasvatuksen arjessa korostuu lasten osallisuus, liikunta sekä leikki. Myös ympäristökasvatus on olennainen osa toimintaamme. Tarkemmin voit tutustua toimintaamme ja varhaiskasvatussuunnitelmaamme varhaiskasvatuksen omilta kotisivuilta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko kalenterivuoden ajan.

Sähköisen hakemuksen tekemiseen pääset tästä:

https://kannonkoski.inschool.fi/connect/daycare

Ohjeet hakemuksen tekemiseen

 

 

Päiväkodin yhteystiedot

Päiväkoti Nappula
Opintie 2
43300 KANNONKOSKI

Varhaiskasvatusjohtaja
Hanna Saari
43300 KANNONKOSKI
044 459 6132

Lapset luistelevat jäähallissa.