Koiralampi

Dog Pond

koiralammen rannalta.

Kartalla (Map)
 

Yleisesittely

Tie Töyrilammilta pohjoiseen vie seuraavalle lammelle, jonka rannalla on kota, vaja ja käymälä, maakuntauran seuraava taukopaikka. Itse lampi on edellisen tapaan täysin puustoinen rannoiltaan. Erona ovat rantasuot, jotka saartavat ”mustavetisen” altaan. Veden humuspitoisuus on siten huomattavasti suurempi. Lampi on kasvamassa hitaasti pinnanmyötäisesti umpeen.

Kasvitietoja

Tienvarren valoisasta puolukkatyypin männiköstä maasto laskee nopeasti rantaan ja maisemassakin selvästi vallitsee tiheä lehtipuusto mm. hieskoivu ja hanhenpaju. Suovarvut kuten juolukka, suopursu, vaivero ja vaivaiskoivu ovat vallalla ennen rannimmaisia rahkasammalpintoja. Näiden lajeja ovat lakka, karpalo, suokukka, vehka, kurjenjalka, leväkkö jne. Rantavesien valtalajeja ovat ulpukka, viiltosara ja vesitatar.

Tarinaa

Kerrotaan, että lampeen on hukkunut mustalainen ja näin vesi on muuttunut mustaksi.

"Minen oo siltä ylypeä, vaikkoon kirkonkylältä, sano Toikkasen Hulda." (Kannonkoskella sanottua)