Isolähde Käräjämäellä

Isolähde Spring in Käräjämäki

Käräjämäen isolähde.

Kartalla (Map)

Yleistietoja

Kohteelle vie vanha traktoriura Käräjämäentieltä heti sähkölinjan jälkeen vasemmalle. Polun alkupään sekametsiköstä siirrytään loivasti alarinteeseen runsasravinteisen ja väljähkön ”sammalkuusikon” läpi. Korpimaisuutta kuvastavat metsäkorte ja metsäalvejuuri. Perillä on noin 3 x 5 metrinen lähde. Kuten useat muutkin maamme luonnonlähteet, pitäisi tätä kunnan suurimpiin kuuluvaa vesisilmää käyttää ja ajoittain puhdistaa.

Kasvitietoja

Lähteen vesi on tasaisen ympäristön takia seisovaa. Useille lähteiköille erikoistuneita kasvilajeja ei tavallista parempia lehväsammalia lukuunottamatta täällä ole.

"Se tekköö suun nii raikkaaks, kun sillä ei ois ikkää syntiä puhuttu, sano Kuppar-Hilda, kun Illodinia ryyppäsi." (Kannonkoskella sanottua)