Öijänhiekka

Öijänhiekka Beach

Öljänhiekan poukama.

Kartalla (Map)
 

Yleisesittely

Kohde on Suurussalmen sillanpielen veneiden laskupaikasta n. 700 metriä pohjoiseen. Hyvä maisemapolku on osa Piispalan luontopolkua ja noudattaa paikoin hyvin jyrkkää rantatörmää mäntykankaan laidalla. Öijanhiekan poukama on kahden kivisen niemen välissä. Rantaterassin muodostaa varsin luontaisena säilynyt hietikko, jolla on mm. laavu ja tulipaikka. Hyvä eväsretkipaikka ja ne auringonlaskut… nykyäänkin nuotataan kutumuikkua alueen vesillä syksyisin.

Kasvitietoja

Poukaman yläpuolisella tasanteella on eri-ikäinen, valoisa männikkö, joukossa useita järeitä yksilöitä. Harva pensaskerros on lähinnä havupuuntaimia ja niiden alla on tyypillinen puolukka- variksenmarja- mustikka- varvusto. Tasanteen äyräs on jääkauden sulamisaikaisen järven ranta. Sen ja rantaterassin välissä on jyrkähkö rinne. Männyt ja varvusto muuttuvat kituliaammiksi kasvualustan heiketessä rantaan päin. Tavallisten rantakasvien puuttuminen johtuu karuudesta, ehkä osin Kivijärven säännöstelystä metrin rajoissa.

"Se on kiinteätä ommaisuutta, kun on paljon lapsia, sano Immos-Pekka." (Kannonkoskella sanottua)