Kylkisaaret

Kylkisaaret Archipelago

Kylkisaaret.

Kartalla (Map)

Kylkisaaret kesällä -video (Summer video) 
Kylkisaaret talvella -video (Winter video)

Yleisesittely

Vuosjärven Hintonniemen kupeessa olevat Iso- ja Pieni Kylkisaari kuuluvat 13 muun saaren, mm. läheisen Karhusaaren, Lintusaaren eteläosan sekä eräiden ranta-alueiden kanssa NATURA- rajaukseen. Kylkisaaret ovat vanhojen metsien suojelualueita. Vain 300m:n Kylkisalmi erottaa saaret mantereesta. Iso Kylkisaari erottuu lähimaisemassa erittäin yhtenäisenä havumuurina, jota lehtipuiden latvukset pilkottavat. Pienemmät Kylkisaaret ovat lähinnä puustoisia luotoja.

Lisätietoja

Kasvitietoja

Iso Kylkisaari on kivikkoinen ja mäntyvaltainen. Rantavyöhykkeiden suuret hies- ja rauduskoivut sekä haavat ovat löytäneet sopivat kasvuolot. Saarella on myös pienialaisia vehreämpiä painanteita, joiden kasvilajisto on selvästi vallitsevaa puolukka – mustikkatyypiä runsaampaa.

Puuston ikärakenne on kaikkiaan varsin yhteneväinen ja järeytymiskehitys on alullaan, johon mm. isoimpien mäntyjen orastava kilpikaarnaisuus sekä silmiinpistävä latvalahoisuus viittaa. Varsinaista ikimetsää lahopuineen ei toistaiseksi ole. Puusto on kauttaaltaan tiuha, vain paikoin avautuva. Latvuskerroksia löytyy paikoin jopa neljä. Kenttäkerros muodostaa varvustoineen tiiviin maton, lajisto on tavanomaista, mukaan lukien rannat.

Sattuipa silmiin myös ilmalevintäisten rikkojen ja muurahaispesien puuttuminen.

Menneiltä ajoilta

”Pienessä Kylkisaaressa on ison kiven onkalo, jossa kerrotaan olleen karhunpesä. Saaren eteläpuolinen iso kivi on toiminut ”merimerkkinä.” Nykykarhut tuskin hakeutuvat onkaloon talveksi ja tarkemmat syvyyskartat lienevät poistaneet kiven merkityksen järvellä liikkumisessa (toim. huom.).

"Myö Kinnusen kans on käyty monasti soitimella, sano Limppa-Kiiti." (Kannonkoskella sanottua)