Pylväskataja

Juniper

Pylväskataja.

Kartalla (Map)

Yleisesittely

Sypressimäiset ja pylväsmäiset katajat ovat maassamme vähentyneet niitty- ja ketoalojen romahtamisen myötä. Myös hakkuissa ovat katajien rivit harvenneet. Kunnassa on varmasti suurempia katajia, mutta tämä kauniskasvuinen yksilö on edullisella paikalla Saarijärventien ja radan välissä. Rauhoitettuna se ylenee maisemapuuna vuosikymmeniä.

"No, nyt se syö käk elättäjääsä, sano Mannis-Jussi, kun kauppiaalta haasteen käräjille sai." (Kannonkoskella sanottua)