Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, ehkäisevä päihdetyö

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, ehkäisevä päihdetyö

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden keskus on Kannonkosken koululla nuorisotoimen toimiston yhteydessä. Nuorisovastaava jalkautuu myös luokkiin kertomaan ajankohtaisista nuorten asioista. Tiedotuskanavana toimivat myös wilma-järjestelmä, nuorisotoimen Facebook-sivu ja Watsapp-ryhmät.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaa järjestää nuorisovastaavaTarja Alainen. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan erillisissä teemapäivissä, mutta erityisesti integroiden teemaa koulunuorisotyöhön ja nuorten vapaa-ajantoimintaan. Ehkäisevä päihdetyö näkyy nuorten palveluissa jatkuvana tavoitteellisena palveluketjuna, ei irrallisina saarekkeina. Olennaista on tiedolla johtaminen, joka edellyttää työntekijöiden säännöllistä ja jatkuvaa asiaan perehtymistä. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma rakennetaan vuoden 2022 aikana.