Yhdistysavustukset

Kannonkosken kunnan myöntämät yhdistysten ja seurojen avustukset

Yhdistysten ja seurojen avustusten hakukäytäntöä on muutettu. Avustuksia ei enää erikseen julisteta haettavaksi, vaan toiminta-avustukset myönnetään jatkuvana hakuna seuraavin perustein:

  • Hakija on kannonkoskelainen järjestö tai toimintaryhmä.
  • Avustusta haetaan toimintaan tai tapahtumaan, joka on avoin kaikille kuntalaisille, myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
  • Tapahtumasta tai toiminnasta on tiedotettu avoimesti Kannonkoskisessa tai lehti-ilmoituksella tai Kannonkosken kunnan nettisivuilla.
  • Avustus myönnetään toiminnasta tai tapahtumasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kustannukset todennetaan maksetuilla laskuilla avustusta hakiessa.
  • Avustuksen määrä on enintään 200 euroa/seura/vuosi, ja se maksetaan enintään kahdessa erässä vuoden aikana ilmoitetulle pankkitilille.

Toivomme kunnan myöntämän avustuksen tukevan seurojen aktiivista toimintaa ja kuntalaisten yhdessä tekemistä!