YTYÄ -yhteisöllisyyttä, turvaa ja kasvua keskustoihin hankkeen kyselyn tulokset