Viitasalo-opiston maksuttomat kokeilukerrat ja oppilashaku 2024

Viitasalo-opisto
Viitasalo-opistossa voit opiskella musiikkia ja tanssia, oppilaaksi haetaan ilmoittautumalla.

Maksuttomia kokeilukertoja järjestetään Viitasalo-opistossa tänä keväänä musiikin opiskelusta kiinnostuneille huhtikuun alkupuolella (2.4.–19.4.2024, 1–3 instrumentin kokeilutunneilla, 15 minuuttia/instrumentti) sekä tanssista kiinnostuneille tiistaina 7.5. kahdessa eri ikäisille suunnatussa ryhmässä. Käytä tilaisuus hyväksesi ennen varsinaiseen oppilashakuun ilmoittautumista!

 Soitinkokeiluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa viitasalo.eepos.fi , ilmoittaudu soitinkokeiluun 26.3.2024 mennessä, tanssin kokeilukerralle 30.4. mennessä. Valitse Hakeudu oppilaaksi -painike, valitse sen jälkeen joko Ilmoittautuminen soitinkokeiluun 2024 -lomake, tai Ilmoittautuminen tanssin kokeilukerralle 2024 -lomake, täytä tiedot ja lähetä!

Musiikin perusopetus on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille sekä myös aikuisille. Musiikin perusopetuksessa opiskellaan jonkin instrumentin soittamista ja muita musiikkiin liittyviä asioita tavoitteellisesti, ilmoittautumislomakkeella valittavanasi on 14 ainetta kanteleesta lauluun. Musiikin perusopetusta pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan kaikissa toimintakunnissa. Huomaa myös n. 7–10 vuotiaille tarkoitettu Lasten lauluryhmä, joka kokoontuu Saarijärvellä! Tanssin opetusta järjestetään sekä lapsille että nuorille, ryhmiä muodostetaan ikäkausittain 3–18 vuotiaille. Tanssinopetusta järjestetään Saarijärvellä. Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus 0 – 8 vuotiaille: ryhmiä perustetaan ilmoittautumisten perusteella (musiikkileikkikoulu vähintään 5 ilmoittautunutta, soitinvalmennus vähintään 3 ilmoittautunutta) kaikkiin Viitasalo-opiston toimintakuntiin. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 0–6 vuotiaille lapsille, soitinvalmennus 5–8 vuotiaille lapsille. 

Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset), tanssin perusopetukseen sekä musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen haetaan sähköisillä lomakkeilla osoitteessa viitasalo.eepos.fi. Valitse Hakeudu oppilaaksi -painike, valitse sen jälkeen sopiva lomake (Ilmoittautuminen musiikin perusopintoihin, Ilmoittautuminen tanssin perusopintoihin tai Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen), täytä lomake huolellisesti ja lähetä 19.5.2024 mennessä. Hakulomakkeet ovat avoimina vielä hakuajan jälkeenkin, mutta oppilasvalinnoissa etusijalla ovat hakuaikana hakemuksensa jättäneet. Oppilasvalinnoista päätetään hakuajan jälkeen musiikkiopiston opettajienkokouksessa. Ensimmäiset oppilasvalinnat tehdään alkukesällä, oppilasvalintoja tehdään myös syyslukukauden alkaessa kevään oppilashakuun osallistuneiden hakijoiden joukosta. Oppilasvalinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Lisätietoja puh. 044 459 8432 toimisto tai 044 459 8427 rehtori. www.saarijarvi.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/viitasalo-opisto/