Tiedote Vuorijärvien tuulivoimahankkeesta

Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahanke on etenemässä kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheeseen.  Tarkastelussa on kaksi toteutusvaihtoehtoa, joiden voimalamäärät ovat 47 ja 42. Kaavahankkeen käynnistämisvaiheessa mainittu 60 voimalan hankekokonaisuus ei ole enää mukana vaihtoehtotarkasteluissa. Valmisteluvaiheen kuulemiseen liittyvät  kaava- ja YVA-asiakirjat sekä alueelle laaditut selvitykset on tarkoitus asettaa yleisesti nähtäville alkuvuodesta 2022, ja tässä yhteydessä tullaan järjestämään myös yleisötilaisuus.

Kunnanhallitus