Kunnan myöntämät avustukset yhdistyksille ja seuroille

Kannonkosken kunta myöntää avustuksia yhdistyksille ja seuroille jatkuvana hakuna.
Toivomme kunnan myöntämän avustuksen tukevan seurojen aktiivista toimintaa ja kuntalaisten yhdessä tekemistä!

Kannonkosken kunnan myöntämät yhdistysten ja seurojen avustukset

Yhdistysten ja seurojen avustuksia ei enää erikseen julisteta haettavaksi, vaan toiminta-avustukset myönnetään jatkuvana hakuna seuraavin perustein:

  • Hakija on kannonkoskelainen järjestö tai toimintaryhmä.
  • Avustusta haetaan toimintaan tai tapahtumaan, joka on avoin kaikille kuntalaisille, myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
  • Tapahtumasta tai toiminnasta on tiedotettu avoimesti Kannonkoskisessa tai lehti-ilmoituksella tai Kannonkosken kunnan nettisivuilla.
  • Avustus myönnetään toiminnasta tai tapahtumasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kustannukset todennetaan maksetuilla laskuilla avustusta hakiessa.
  • Avustuksen määrä on enintään 200 euroa/seura/vuosi, ja se maksetaan enintään kahdessa erässä vuoden aikana ilmoitetulle pankkitilille.