Kuinka 63-68 -vuotiaat asuvat nyt, entä tulevaisuudessa?

Ytyä                                                                               Ytyä                     

Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä ja Saarijärvellä tehdään loka-marraskuun aikana kysely, jolla kartoitetaan eläkeikäisten näkemyksiä omasta asumisestaan nyt ja tulevina vuosina. Kunnat voivat hyödyntää kyselyllä saatavia tietoja ikääntyvän väestön asumisen suunnittelussa lähivuosille. Yhteinen kyselyrunko tarjoaa tulosten vertailumahdollisuuden kuntien välillä. Osalla kunnista on myös kyselyn lopussa kysymyksiä, jossa selvitetään omaa kuntaa koskevaa asiaa.

Kysely toteutetaan lähettämällä alueen 63-68 –vuotiaille asukkaille tekstiviestillä linkki, jonka avaamalla kyselyyn pääsee vastaamaan. Mikäli tekstiviestin kautta vastaaminen ei onnistu, lähetetään kotiin paperinen kysely, jolla voi myös vastata. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin 63-68 –vuotiaat, koska halutaan selvittää miten eläkeiän alkuvaiheessa olevat näkevät oman asumisensa tilanteen ja minkälainen rooli asumisella on tulevaisuuden miettimisessä. Mielenkiintoista on, mietitäänkö asumista ja minkälaisia ratkaisuja ollaan valmiita tekemään tulevaisuutta silmällä pitäen. Erityisesti toivotaan näkemystä siitä, miten houkutteleviksi kuntien keskusta-alueet koetaan asumisen paikkana ikäännyttäessä. Kunnissa on halu tehdä oikeansuuntaisia ratkaisuja tulevaisuuden asumistarpeisiin vastaamiseksi ja oikean pohjan suunnittelulle saa vain asukkailta itseltään.

Kysely tehdään YTYÄ- yhteisöllisyyttä, turvaa ja kasvua keskustoihin hankkeessa, jota hallinnoi Perusturvaliikelaitos Saarikka yhteistyökumppaneinaan alueen kunnat. Hankkeessa selvitetään keinoja, joilla kuntien keskustoja pystytään kehittämään nykyistäkin enemmän ikäihmisiä kiinnostaviksi asuinalueiksi. Kyselyn lisäksi hankkeessa keskustellaan ja selvitetään ikääntyvien näkemyksiä asumisesta eri tilaisuuksissa ja järjestetään kunnittaisia työpajoja, joihin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Vaikka tekstiviestillä ja postitse tehtävässä kyselyssä ikähaarukka on rajattu, ovat muihin tilaisuuksiin tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Hanke käynnistyi elokuussa ja kestää ensi vuoden toukokuun loppuun.

YTYÄ –hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriön Ikääntyvien asumisen kehittämisohjelman kautta. Ohjelma on käynnistetty ikääntyvän väestön asumisen ratkaisujen kehittämiseksi eri kunnissa.

Kyselystä ja hankkeesta lisätietoa:

Timo Itäpuisto, puh. 044 711 4557

Anna-Kaisa Manninen, puh. 044 711 4537

Spostit muotoa etunimi.sukunimi [at] saarikka.fi