Kommentoi Hyvinvointialueen palveluverkon vaihtoehtoja 22.2.-23.3.2024

hyvinvointialue palveluverkon kommentointi
Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevaa palveluverkkoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Palveluverkkotyössä pohditaan sitä, missä ja miten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan, jotta niiden saatavuus ja saavutettavuus olisi kaikille keskisuomalaisille mahdollisimman yhdenvertainen. Lue lisää hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta https://www.hyvaks.fi/palveluverkko ja osallistu kommentointiin.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon lausuntovaiheen materiaali, joka kattaa monikanavaisen palveluverkon osalta niin fyysiset ns. kivijalka palvelupisteet, kuin liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut sekä sähköisen palvelun. Lausuntomateriaaliin ja erilaisiin palveluverkon vaihtoehtoihin on mahdollisuus ottaa kantaa 22.2.-23.3.2024 välisenä aikana.

Palveluverkon kommentointiin osallistetaan laajasti eri sidosryhmiämme. Pyydämme keskisuomalaisia kommentoimaan palveluverkon eri vaihtoehtoja osoitteessa

Osallistu palveluverkkotyön päätöksentekoon 22.2.–23.3.2024 | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi)

Kunnilla ja muilla sidosryhmillä on lisäksi mahdollisuus kommentoida palveluverkkoesitystä osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Palveluverkon lausuntovaiheen kommentit kootaan yhteen ja ne toimivat päätöksenteon tukena.