4K TIEDOTE KUNTAJAKOSELVITYKSEN TILANTEESTA 18.11.2020

Kyyjärven, Kannonkosken, Karstulan ja Kivijärven kuntajakoselvityksen ohjausryhmä kokousti neljännen kerran Karstulassa tiistaina 17.11.2020. Poliittinen ohjausryhmä muodostuu 21 henkilöstä. Kokouksessa käsiteltiin palkkaharmonisointia, nimiehdotuksia, kuluvan vuoden tilinpäätösarvioita ja ensi vuoden talousarvioita, IT-hallintoa, yhdistymissopimus- ja rakennepaperiluonnoksia.

Palkkaharmonisointiin arvioidaan maximissaan 500.000 €, joka toteutetaan kolmen vuoden aikana.

Nimikilpailu on päättynyt. 107 uutta nimiehdotusta käsiteltiin edellisen kokouksen neljän jatkoon menneen lisäksi. Nimiehdotuksista jatkoon hyväksyttiin Suomenselkä, Kaunismaa ja Latvavesi. Lopullinen nimi päätetään joulukuun ohjausryhmän kokouksessa.

Kuluvan vuoden 2020 tilinpäätösarviot painuvat miinukselle Kannonkoskella ja Kyyjärvellä. Karstula ja Kivijärvi tulevat tekemään positiivisen tilinpäätöksen. 4K kunnan yhteenlaskettu kumulatiivinen ylijäämäennuste 1.1.2021 olisi tällä hetkellä n. 3.365.000 €. Vuoden 2021 talousarviot näyttävät positiivista tulosta kaikilla muilla paitsi Kannonkoskella. Valtion koronakompensaatiot ja yhteisöveron jako-osuuksien muuttaminen paransivat ennusteita.

IT-hallinnoinnissa esiteltiin kuntien nykytilanne. Nykyisin Kyyjärvellä ja Karstulalla on oma IT-henkilö ja Kannonkoski ja Kivijärvi ostavat palvelun Joki ICT:n kautta. Yhdistymishallituksen tehtäväksi jää miettiä, miten IT-palvelut tuotetaan jatkossa. Dynasty-asiahallintajärjestelmä on käytössä Karstulassa sekä Kyyjärvellä ja se otetaan käyttöön myös uudessa kunnassa. Sähköiseen asiahallintajärjestelmään ja pilvipalveluun kannattaa pyrkiä siirtymään heti uuden kunnan aloittaessa toimintansa.

Yhdistymissopimuspaperi on voimassa kolme vuotta. Sopimusluonnokseen on kirjattu jokaisen kunnan palvelupisteet. Yhdistymisvaltuusto aloittaa toimintansa 1.6.2020 ja se koostuu kaikkien neljän kunnan valtuutetuista eli yhteensä 68 jäsenestä ja kunnanhallitus 11 jäsenestä. Yhdistymishallitus perustaa uuden kunnan, jotta se voi aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta. Yhdistymishallitus jatkorakentaa organisaatiorakennetta ja täyttää positiot.
Vuoden 2022 alussa aloittavan valtuuston koko on 35 jäsentä, 6 Kannonkoskelta, Kivijärveltä ja Kyyjärveltä sekä Karstulasta 17. Kunnanhallituksessa, sivistys- ja teknisessä lautakunnassa on 9 jäsentä.
1.6.2025 valtuustot ja hallituksien jäsenet muodostuvat suoraan yhteisten kuntavaalien perusteella.

Rakennepaperiluonnos on vielä keskeneräinen, tavoitteena on julkaista se 3.12.2020 kokouksen jälkeen.
Nyt rakennepaperi lähetetään kuntiin viranhaltijoiden ja ohjausryhmän jäsenten kommentoitavaksi.

Seuraavia tapaamisia:

5. Ohjausryhmän kokous Kyyjärvellä to 3.12.2020 klo 14:00

Kuntien yhteinen valtuustoseminaari Kannonkosken koululla 8.12.2020 klo 18:00.

6. Ohjausryhmän kokous Karstulassa to 15.12.2020 klo 16:00


Ystävällisin terveisin, Kyyjärven, Karstulan, Kannonkosken ja Kivijärven kunta