4K KUNTAJAKOSELVITYKSEN TIEDOTE OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSTA

4K–kuntaliitosneuvottelujen poliittinen ohjausryhmä koostuu kuntien 1. puheenjohtajista sekä edustajista eri puolueista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kyyjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Huumarkangas ja varapuheenjohtajana Kyyjärven valtuuston puheenjohtaja Antti Tuukkanen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen. Ohjausryhmän tiedottajana on Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio. Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä osallistuu poliittisen ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmässä on edustettuina kaikki puolueet sekä henkilöstöedustajat ja kuntajohtajat kaikista kunnista yhteensä 21 henkilöä.

Kannonkoskelta:
Sanna Villman                         SDP, kunnanvaltuuston pj.
Asko Hänninen                       KESK, kunnanhallituksen pj.
Mirka Oinonen                        VIHREÄT
Jouni Hartikainen                   JHL, henkilöstöedustaja
Markku Vehkaoja                    kunnanjohtaja

Karstulasta:
Gunnar Muhonen                   KESK, kunnanvaltuuston pj.
Toivo Poikonen                        KESK, kunnanhallituksen pj.
Terhi Simonen-Jokinen         KOK
Leevi Marila                               PS
Timo Risikko                             JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Kanervio                        kunnanjohtaja                        Ohjausryhmän tiedottaja

Kivijärveltä:
Eeva-Liisa Tobiasson              KESK, kunnanvaltuuston pj.
Erkki Leppänen                       KESK, kunnanhallituksen pj.
Risto Holm                                SDP
Elisa Muhonen                         JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Helppikangas              kunnanjohtaja

Kyyjärveltä:
Antti Tuukkanen                     KESK, kunnanvaltuuston pj.   Ohjausryhmän 2.pj
Jouko Huumarkangas           KESK, kunnanhallituksen pj   Ohjausryhmän pj.
Lasse Kainu                               KD
Pirkko Kotanen                        JYTY, henkilöstöedustaja
Tiina Pelkonen                         kunnanjohtaja                            Ohjausryhmän sihteeri

Lisäksi on sovittu, että kunnanjohtajat muodostavat keskenään hankkeen johtoryhmän. Johtoryhmä valmistelee esityksiä ohjausryhmälle ja toimii kokouksissa esittelijöinä. Johtoryhmän puheenjohtajana ja tiedottajana toimii Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio.


Ystävällisin terveisin,
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunta