KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN 2040 VOIMAANTULO


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2023 (§ 21) Keski-Suomen maakuntakaavan 2040.
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.2.2024 (§ 11) määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja liikenteen osalta. Lisäksi kaavaprosessin aikana on tarkasteltu hyvinvoinnin alue-rakennetta.

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaava-alueeseen kuuluvissa kunnissa kuten kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §). Keski-Suomen liitto kuuluttaa päätöksestä verkkosivuillaan ja kuntien puolesta sanomalehti Keskisuomalaisessa. Keski-Suomen liitto ilmoittaa voimaantulomääräyksestä muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Voimaan tullessaan Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kumoaa tai muuttaa osin lainvoimaisen Keski-Suomen maakuntakaavan kaavaratkaisuja.

Lisätiedot:
keskisuomi.fi/maakuntakaava2040

Jyväskylässä 19.3.2024

KESKI-SUOMEN LIITTO