Vesi- ja jätevesi- sekä kaukolämpölaitoksen hintojen korotukset alk. 1.4.2024

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.1.2024 § 3 vahvistanut uudet vesi- ja viemärilaitoksen käyttö- ja perusmaksut sekä kokouksessaan 5.3.2024 § 8 vahvistanut kaukolämmön energiahinnaksi 71, 49 €/ MWh alv 0 % (+alv 24 % =) 88,65 €/ MWh.

Hinnastot liitteenä.

TEKNINEN TOIMI