PÄÄTÖS HANKASALMEN, PIHTIPUTAAN JA VIITASAAREN SEKAJÄTTEEN KULJETUKSESTA

Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien kiinteistöittäin järjestettävää sekajätteenkuljetusjärjestelmää jätelain (646/2011) 37 §:n nojalla. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 26.4.2022 § 16 lopettaa nykyisen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen Hankasalmella, Pihtiputaalla ja Viitasaarella ja siirtyä kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen sekajätteen osalta.  Pihtiputaalla ja Viitasaarella siirtyminen tapahtuu 1.5.2025 alkaen ja Hankasalmella 1.9.2025 alkaen.

Pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävillä 28.4.-.6.6.2022 välisen ajan Saarijärven kaupungin verkkosivuilla (https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko). Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta päätöksen valitusosoituksen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella sähköpostilla jatelautakunta [at] saarijarvi.fi. tai puhelimitse 050 3903 765 tai 044 4685 249.

Saarijärvellä 28.4.2022

Sydän-Suomen jätelautakunta