KUULUTUS TILAPÄISTÄ MELUA AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA / ROCK´N FLY KANNONKOSKI

Kuulutuksen julkaisupäivä
10.5.2022

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 17.5.2022.

Hakija
Matti Piipponen/ Rock ’n’ Fly

Asia
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle on jätetty ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Rock ’n’ Fly- tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään 9.7.2022 klo 15-24 välisenä aikana. Tapahtumapaikka on Kannonkoskella osoitteessa Jokelantie 48 sijaitseva konesuoja.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.5.–6.6.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 182/627/2019
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-tys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 6.6.2022:
- sähköpostitse viitasaaren.kaupunki [at] viitasaari.fi

- postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi