KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ PÄIVITETÄÄN

Kannonkosken kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen on vireillä kunnanhallituksen päätöksen 6.6.2022 § 67 mukaisesti.

Kannonkosken kunnan nykyiset ympäristösuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 26.3.2012. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta vastaa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristösihteeri. Ympäristötoimi huolehtii tarvittavien lausuntojen pyytämisestä sekä muiden sidosryhmien kuulemisesta. Tavoiteaikataulu on, että ehdotus päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi esitetään Kannonkosken kunnalle hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2022.

Kuntalaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi asetetaan nähtäville niiden valmistuttua.

Lisätietoja:

Ympäristösihteeri Nina Pimiä, nina.pimia [at] viitasaari.fi , p. 044-733 5806

www.pkyt.fi