RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUESIMIES

Kannonkosken kunta hakee ruoka- ja siivouspalveluyksikön esimieheksi vuoden määräaikaiseen toimeen ruoka- ja siivouspalveluesimiestä.

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUESIMIES

Ruoka- ja siivouspalveluesimiehen tehtävänkuva muodostuu yksikön lähiesimiehen tehtävistä ja lisäksi toimenkuvaan kuuluu osallistuminen operatiiviseen toimintaan pääosin kokkina, mutta mahdollisesti myös siivouspalvelun työtehtävissä. Lähiesimiestehtävät käsittävät työyksikön henkilöstöhallinnon, työvuorosuunnittelun, tarviketilaukset, laskujen tarkastuksen, operatiivisen toiminnan suunnittelun ja kehittämisen sekä valvonnan, laaduntarkkailun ja raportoinnin.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta, kokin työkokemusta ja hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan työkokemus esimiestehtävistä ja siivouspalveluiden alalta.

Ruoka- ja siivouspalveluesimiehen palkka määräytyy KVTES:n palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta lisästä ja työkokemuslisästä. Koeaika on kolme kuukautta.

Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo/CV, on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo [at] kannonkoski.fi tai postitse osoitteella Kannonkosken kunta, tekninen lautakunta, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski, kuoreen merkintä ”ruoka- ja siivouspalveluesimies” 17.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kunnanjohtaja Sakari Varala, etunimi.sukunimi [at] kannonkoski.fi tai 044 4596121.

Lisätietoja Kannonkosken kunnasta osoitteesta www.kannonkoski.fi ja Piispalasta osoitteesta www.piispala.fi.

Kannonkoskella 8.5.2022

Tekninen lautakunta