EDUSKUNTAVAALIT 2023


Vaalipäivä
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 920. Vaalipäivän äänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski.

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22. – 28.3.2023 Kannonkosken kunnantalolla, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

ke – pe         22. – 24.3.2023                klo   9.00 – 17.00
la – su          25. – 26.3.2023                klo 10.00 – 13.00
ma – ti          27. – 28.3.2023                klo 10.00 – 18.00

Ennakkoäänestys laitoksessa järjestetään Oksalan hoivaosastolla. Tästä julkaistaan ko. paikassa erillinen kuulutus.

Kotiäänestys
Kotonaan voi äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestys-paikalle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tar-koitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikun-nakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai puhelimitse 014 459 6111. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalolta.

Henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä riittävä todistus henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asia-kirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Lisätietoa vaaleista osoitteessa
www.vaalit.fi

Kannonkoskella 7.3.2023

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta